Åndedrætsværn

Åndedrætsværn skal altid udleveres og skal anvendes ved alt støvende arbejde. Der skal mindst bruges P2 filtermaske. Personer med fuldskæg skal altid anvende luftforsynet åndedrætsværn eller turbomaske, da skægget kan hindre filtermaskerne i at slutte tæt.

Ved indvendigt nedrivningsarbejde og hovedrengøring skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Ved andet støvende arbejde anvendes filtermaske eller turbomaske.

Ved nedtagning af asbestholdige skifertagplader anvendes turbomaske under forudsætning af, at pladerne er befugtede.

Ved arbejde i mere end 3 timer over en hel arbejdsdag med åndedrætsværn skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn med følgende begrænsninger:

  • Må max. anvendes 6 timer om dagen
  • Må på grund af den fysiske belastning kun anvendes 4 timer om dagen ved nedrivningsarbejde og med hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.