Affald

I forbindelse med såvel nedrivning som reparation og vedligeholdelse af asbestholdige materialer, skal de involverede være opmærksomme på, at affaldet skal bortskaffes fuldt forsvarligt. Arbejder man med asbestholdige materialer, der er stærkt støvende, eller har man noget asbestholdigt affald, der kan støve, anmelder virksomheden det til kommunen, som anviser affaldsmodtagelse.

Bortskaffelsesmetoden skal fremgå af anmeldelsen til Arbejdstilsynet eller af planen, der skal udarbejdes af arbejdsgiveren. Reglerne deler affaldet op i 3 forskellige grupper:

 1. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald
  Filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i kraftige plastposer, der lukkes lufttæt med gul tape mærket “ASBEST”. Indtil bortskaffelsen skal asbestaffaldet opbevares i en aflåselig container eller lignende. Containeren skal tydeligt mærkes “ASBESTAFFALD”. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune.
 2. Asbestholdigt affald der kan støve
  For eksempel bløde loft- og vægplader og knuste asbestcement- eller skiferplader. Sådant affald skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så det afgiver mindst muligt støv.
  Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune
 3. Ikke-støvende asbestholdigt affald
  Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, f.eks. hele, revnede eller ødelagte asbestcement- og skifertagplader, samt plane plader af asbest-cement. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune.