Arbejdstøj

Ved risiko for udsættelse for asbeststøv i større mængder (nedrivning og indendørs reparations- og vedligeholdelsesarbejde eller lignende) skal der bruges særligt støvafvisende arbejdstøj (for eksempel arbejdsdragt) og hovedbeklædning (hætte).
Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled.

Bemærk: Engangsdragter skal bortskaffes sammen med det øvrige asbestaffald. Særligt arbejdstøj skal opbevares adskilt fra andet tøj.