Grænseværdi

Grænseværdien for asbest er 0,003 f/cm3 (fibre pr. kubikcentimeter luft). Der kommer nemt mere støv i luften end grænseværdien. Arbejdsmetoder og foranstaltninger vælges, så der sker mindst mulig støvudvikling og spredning af støv. Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at grænseværdien er overholdt, hvis forureningen kan begrænses yderligere fx med rengøring og ventilation.

De folk, som direkte arbejder med det asbestholdige materiale, er selvfølgelig i størst risiko for at blive udsat. Men andre på byggepladsen kan komme til at indånde støvet, hvis arbejdet ikke er koordineret eller sikkerhedsforanstaltningerne er utilstrækkelige.

Krav om anmeldelse til Arbejdstilsynet, protokol, helbredsundersøgelser og separate omklædningsrum adskilt af brusebad gælder ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau. Det er, hvor udsættelsen er sporadisk og af svag intensitet, grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet, og hvor arbejdet udføres som:

  • Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
  • Fjernelse af ubeskadiget materiale uden ødelæggelse heraf, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice. 
  • Indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
  • Overvågning og kontrol af luften samt indsamling og analyse af prøver for at fastslå, om et givet materiale indeholder asbest.