Hvor findes asbest?

I bygninger opført før 1990, er der risiko for, at der findes asbest et eller flere steder. Der er risiko for at komme i kontakt med asbesten ved nedrivning, renovering, reparation og servicearbejde i disse bygninger.

Asbest er blevet anvendt i en lang række byggematerialer som isolering, brandsikring og armering. Man skal være opmærksom, bl.a. når man skal fjerne tagplader, udskifte varmerør eller isolering omkring varmerør og renovere eller gøre indgreb i fliseområder, afretningslag, vinylbelægninger, lette skillevægge, loftplader og ventilationssystemer. Se listen herunder og i asbest-huset under det rum, som du skal arbejde i. 

Asbeststøv spreder sig

Asbeststøv spreder sig nemt gennem luften og klæber til overflader, arbejdstøj og sko. Støvet kan blive båret ud af arbejdsområdet eller spredt gennem luften til andre lokaler og områder end der, hvor nedrivningsarbejdet eller renoveringen foregår.

Hvis der ikke er gjort rent efter det oprindelige arbejde med at lægge et asbesttag, så vil støv og rester fra arbejdet fortsat ligge på loftrummet, når taget skal tages ned, eller der skal udføres andet arbejde på loftrummet. Støvet vil ligge alle mulige steder – også i mineraluld på loftet.

Hvis der er gået hul på rørisoleringen i en kælder, vil asbestholdigt isoleringsmateriale være drysset ud og ligge i kælderen.

Indkapslet eller forseglet asbest

Asbestholdige byggematerialer er i mange tilfælde blevet indkapslet eller forseglet. Man kan støde på bl.a. loftplader med asbest, som er forseglet under et nyere loft, eller rør hvor den gamle isolering er blevet dækket af et nyt lag mineraluldsisolering.

Indbygget asbest

Asbestholdige materialer som f.eks. asbestplader kan være bygget ind i vægge som brandsikring.

Gode forundersøgelser er vigtige

Det er ofte svært at genkende asbestholdige byggematerialer. Derfor er det vigtigt være opmærksom på bygningens alder og få lavet gode forundersøgelser. 

Samlet liste over byggematerialer med asbest.