Hvordan ser asbest ud?

Asbestfibre kan ikke ses med det blotte øje, og derfor kan asbestholdige byggematerialer kun i nogle få tilfælde genkendes på f.eks. deres form og anvendelse. Det kræver viden og erfaring at afgøre dette, og i mange tilfælde er man nødt til at analysere prøver af materialet i et laboratorie.

Hvordan opdager man asbest?

Hvis bygningen, man skal arbejde i, er opført før 1990, er der risiko for, at der findes asbest eet eller flere steder. Det kan fx være i:

  • Tagplader og tagpap
  • Indvendig og udvendig vægbeklædning
  • Lofter
  • Gulvbelægning
  • Kedel- og rørisolering
  • Fliseklæb
  • Maling
  • Fuge- og spartelmasse

I asbest-huset findes beskrivelser af de vigtigste bygningsdele og -materialer, der kan indeholde asbest, og som man stadigvæk kan finde i bygninger. Oplysninger om hvor udbredte materialerne var, hvornår de blev anvendt, samt deres form og farve kan være en hjælp til at opdage asbest.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at asbestholdige materialer ikke altid er synlige. De kan være indkapslet eller forseglet f.eks. med maling eller andre materialer, uden at der er oplysninger om asbest.

Instruktion om hvordan man opdager asbest

Det er vigtigt, at de ansatte er oplært og instrueret i, hvad der kan være tegn på risiko for asbest. Det gælder også selvom bygningen er asbestsaneret. Instruktionen bør også omfatte de forholdsregler, som de ansatte skal tage ved mistanke om asbest, herunder hvem de skal underrette.

Mistanke om asbest

Ved mindste mistanke om, at der forekommer asbest i et byggemateriale eller en konstruktion, skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres efter asbestreglerne. Kun hvis nærmere undersøgelser kan afkræfte mistanke om asbestfibre, er arbejdet ikke længere omfattet af reglerne.

Asbestholdigt materiale, der er taget ned, må ikke sættes op igen.