Om sitet

Arbejdstilsynet har haft indholdet på dette site til gennemsyn og finder, at det indhold, herunder tekst og billeder, der knytter sig til arbejdsmiljøforhold, opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet indholdet, som det foreligger, og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet. Arbejdstilsynet har gennemgået indholdet i overensstemmelse med regler og praksis pr. marts 2020.