Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft
Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som i hovedparten af tilfældene skyldes udsættelse for asbest. Der forekommer ca. 100 nye tilfælde om året, og langtidsoverlevelsen er for de fleste dårlig. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig.

Lungekræft
Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Lungekræft kan opstå af mange forskellige årsager. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer
Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose
Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer, at lungerne bliver stive, og man ikke kan trække vejret (lungefibrose). Der forekommer ca. 20 nye tilfælde om året. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.

Bliver jeg syg, hvis jeg har været udsat for asbest?

Langt de fleste, der har arbejdet med asbest, bliver aldrig syge. Til gengæld er det meget alvorligt, hvis man bliver syg af asbest.

Sygdommene udvikler sig meget langsomt, så det er først efter mange år, at man vil finde ud af, om man er blevet syg.

Tag ikke asbestfibre med hjem til din familie

Hvis du har været udsat for asbest på dit arbejde, og du ikke har været i bad og skiftet tøj, inden du går hjem, tager du asbestfibrene med hjem til din familie. Gå i bad og skift tøj efter arbejdet, så beskytter du din familie.