Udsug på værktøj og støvende arbejdsprocesser

Der skal så vidt muligt anvendes procesudsugning, suppleret med befugtning, som kan fjerne støvet. Afsug derfor støvet, hvor det dannes.

Brug kun håndværktøj og mekanisk drevne maskiner med direkte udsug monteret på en H-klassificeret støvsuger (EN 60335-2-69).

Ved valg af udblæsningssted til det fri skal der tages miljømæssige hensyn, og afkastningsluften skal filtreres via et H-filter eller andet tilsvarende filter, som er egnet til at filtrere asbestfibre (filterklasse DS/EN 1822).