Værktøjer og arbejdsmetoder

Nedtagning skal ske forsigtigt, så de asbestholdige materialer ødelægges mindst muligt. Brug altid den metode, der giver mindst støv, suppleret med befugtning. Der skal så vidt muligt anvendes procesudsugning, som kan fjerne støvet. Afsug støvet hvor det dannes. Brug langsomtgående mekanisk værktøj, fx el-klippeværktøj. Hvis værktøjet giver anledning til støvudvikling skal der være påmonteret en H-klassificeret støvsuger med afkast til det fri (EN 60335-2-69) eller støvet skal på anden måde fjernes effektivt.