Åndedrætsværn

Egnet åndedrætsværn skal altid udleveres og skal bruges, når der er risiko for udsættelse for asbeststøv. Der skal mindst bruges P2 filtermaske. Masken skal være:

  • Egnet til at beskytte mod asbeststøv
  • Tætsluttende
  • Rengøringsegnet

Masken skal sidde under hætten, så overtræksdragten kan tages af før masken. Læs mere under hygiejneforanstaltninger.

Personer med fuldskæg skal altid anvende egnet luftforsynet åndedrætsværn eller turbomaske, da skægget kan hindre filtermaskerne i at slutte tæt. Ved indvendigt nedrivningsarbejde og hovedrengøring skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Ved andet støvende arbejde anvendes filtermaske eller turbomaske.

Ved nedtagning af asbestholdige skiferplader anvendes turbomaske. Ved arbejde i mere end 3 timer over en hel arbejdsdag med åndedrætsværn skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn med følgende begrænsninger:

  • Må max. anvendes 6 timer om dagen
  • Må på grund af den fysiske belastning kun anvendes 4 timer om dagen ved nedrivningsarbejde og med hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

Eksempel på korrekt brug af turbomaske.