Faktaark

Aftræk og ventilation
Hvis der er risiko for støv i væsentligt omfang fra materialerne

Cementbundne aftræks-, ventilations- og varmerør, affaldsskakte samt sjældnere faldstammer. Dansk Eternit Fabrik.

Anvendelse
  • Aftrækskanaler fra køkkener, badeværelser, toiletter, vaskerum, opholdsrum, kontorer, industribygninger og stalde. Ventilation.
  • I sjældnere tilfælde som faldstammer.
  • Affaldsskakte i fleretages beboelsesejendomme.
Omfang Stort.
Periode Fra ca. 1935 til 1986 (affaldsskakte til 1980).
Beskrivelse
  • Grå, kan være malet.
  • Hård, fast overflade.
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger Man støder på rørene i forbindelse med ombygnings- eller nedrivningsarbejde.
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af aftræks- og ventilationskanaler samt affaldsskakte af asbestcement – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal de samme forhold være i orden som nævnt ved “mindre støvende opgaver”.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Efter arbejdet er udført, skal affald og materialer behandles som nævnt ved
“mindre støvende opgaver”.

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og
marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen