Faktaark

Aftræk og ventilation – lavt støvniveau

Cementbundne aftræks-, ventilations- og varmerør, affaldsskakte samt sjældnere faldstammer. Dansk Eternit Fabrik.

Anvendelse
  • Aftrækskanaler fra køkkener, badeværelser, toiletter, vaskerum, opholdsrum, kontorer, industribygninger og stalde. Ventilation.
  • I sjældnere tilfælde som faldstammer.
  • Affaldsskakte i fleretages beboelsesejendomme.
Omfang Stort.
Periode Fra ca. 1935 til 1986 (affaldsskakte til 1980).
Beskrivelse
  • Grå, kan være malet.
  • Hård, fast overflade.
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af aftræks- og ventilationskanaler samt affaldsskakte af asbestcement – sådan gør du!

Kun ved opgaver, hvor komponenter kan fjernes i ”hel” tilstand, uden at de knækker eller knuses, kan der tages forholdsregler som for asbestarbejde med lavt støvniveau.

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt. 

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring inkl. udluftning og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.