Faktaark

Aftræk og ventilation
Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader)

Cementbundne aftræks-, ventilations- og varmerør, affaldsskakte samt sjældnere
faldstammer. Dansk Eternit Fabrik.

Anvendelse
  • Aftrækskanaler fra køkkener, badeværelser, toiletter, vaskerum, opholdsrum, kontorer, industribygninger og stalde. Ventilation.
  • I sjældnere tilfælde som faldstammer.
  • Affaldsskakte i fleretages beboelsesejendomme.
Omfang Stort.
Periode Fra ca. 1935 til 1986 (affaldsskakte til 1980).
Beskrivelse
  • Grå, kan være malet.
  • Hård, fast overflade.
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger Man støder på rørene i forbindelse med ombygnings- eller nedrivningsarbejde.
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af aftræks- og ventilationskanaler samt affaldsskakte af asbestcement – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
  • Asbestaffaldet fjernes og afleveres på godkendt plads, anvist af kommunen.