Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Ved arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger skal der foretages anmeldelse til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis man vurderer, at det ikke kun indebærer kortvarige udsættelse for asbest med lave koncentrationer, skal udvendigt arbejde også anmeldes til Arbejdstilsynet. Det kan fx være arbejde med nedtagning af klæbende skifereternit samt oprydning efter brand- og stormskader.

Det gælder, hvis personer under arbejdet er udsat for eller formodes at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Anmeldelsen skal ske i elektronisk form eller på papir. Anmeldelsen skal underskrives af virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen. Hvis der ikke skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation i virksomheden, skal anmeldelsen underskrives af en anden repræsentant for de ansatte som dokumentation for, at de ansatte har været inddraget i planlægningen af arbejdet.

Anmeldelse indsendes i god tid, og mindst 8 dage inden arbejdet påbegyndes. Ved arbejde, hvor der pludselig opdages asbest, skal anmeldelse ske hurtigst mulig, inden arbejdet genoptages.

Arbejdsplanen for nedrivning suppleret med oplysninger om antal ansatte og deres uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale kan udgøre anmeldelsen, når arbejdsplanen medunderskrives af arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderrepræsentanten.

Der skal foretages en ny anmeldelse, når ændringer af arbejdsvilkårene kan medføre væsentlig forøget udsættelse for asbest eller asbestholdige materialer.

Print, udfyld og send meddelelse til Arbejdstilsynet