Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Arbejde med asbest og asbestholdige materialer, herunder den slutrengøring for asbeststøv, der sker i forbindelse med arbejdet, skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Det gælder både indvendigt og udvendigt arbejde.

Der er ikke krav om anmeldelse ved asbestarbejde med lavt støvniveau, hvor påvirkningerne er sporadiske og af svag intensitet, grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet, og arbejdet udføres som:

  • Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
  • Fjernelse af ubeskadiget materiale uden ødelæggelse heraf, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice.
  • Indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
  • Overvågning og kontrol af luften samt indsamling og analyse af prøver for at fastslå, om et givent materiale indeholder asbest.

Sådan anmelder du

Anmeldelse indsendes i god tid, og så vidt muligt senest 8 dage inden arbejdet påbegyndes. Ved arbejde, hvor der pludselig opdages asbest, skal anmeldelse ske hurtigst mulig, inden arbejdet genoptages.

Anmeldelse skal ske via virk.dk.

Der skal foretages en ny anmeldelse, hvis der er ændringer i arbejdet, som kan medføre en væsentlig forøget udsættelse for asbeststøv fx ved udvidelse af arbejdsområdet, uforudsete forekomster m.m.

Anmeldelsens oplysninger skal være tilgængelige på arbejdsstedet for de ansatte.