Faktaark

Arbejde på loftrum – uden indgreb

På loftrum, hvor tagbeklædningen består af asbestholdige materialer, kan der være asbeststøv og efterladte rester og stumper af tagmaterialet på gulve, konstruktioner, i isolering m.m.. Loftrum kan også være forurenet med asbeststøv fra vaskevand fra rensning af eternittage.

Eksempel:
Da der skulle trækkes nye kabler på loftet i en privat bolig, var der asbeststøv og stumper fra det gamle eternittag. Pladerne var gået i stykker, da man havde etableret et nyt tag ovenpå det oprindelige eternittag. Se billede 1.
En grundig rengøring af loftrummet var nødvendig, før opgaven kunne udføres.

Knust eternittagplade på loftrum.

Billede 1

Asbest på loftrum

Billede 2

I andre tilfælde vil en fuld sanering af loftrummet inkl. fjernelse af isolering og støvsugning af alle bjælker være nødvendig, før det er sikkert at udføre arbejde. Se billede 2.

Mindre reparationer på loftrum, hvor der ikke gøres indgreb i asbest – sådan gør du!

Hvis arbejdet består i mindre reparation af installationer og rørsystemer på loftrum, hvor der ikke gøres indgreb i de asbestholdige bygningsdele og loftrummet er rengjort for asbeststøv, er der ikke tale om egentligt asbestarbejde.

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

De anførte sikkerhedsforanstaltninger er kun vejledende. I hver enkelt arbejdssituation skal det vurderes, om sikkerhedsforanstaltningerne er tilstrækkelige til at beskytte mod udsættelse for asbeststøv ved den konkrete opgave. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at overholde sikkerhedsforhold for støvende arbejde på loftrum, i andre tilfælde vil det først være sikkert at gå ind i loftrummet, når det er saneret eller rengjort for asbeststøv.

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.