Faktaark

Arbejde på loftrum

På loftrum, hvor tagbeklædningen består af asbestholdige materialer, kan der være asbeststøv og efterladte rester og stumper af tagmaterialet på gulve, konstruktioner, i isolering m.m. Loftrum kan også være forurenet med asbeststøv fra vaskevand fra rensning af eternittage.

Eksempel:
Da der skulle trækkes nye kabler på loftet i en privat bolig, var der asbeststøv og stumper fra det gamle eternittag. Pladerne var gået i stykker, da man havde etableret et nyt tag ovenpå det oprindelige eternittag. Se billede 1.
En grundig rengøring af loftrummet var nødvendig, før opgaven kunne udføres.

Knust eternittagplade på loftrum.

Billede 1

Asbest på loftrum

Billede 2

I andre tilfælde vil en fuld sanering af loftrummet inkl. fjernelse af isolering og slutrengøring med støvsugning af alle bjælker være nødvendig, før det er sikkert at udføre arbejde. Se billede 2.

Indendørs arbejde på loftrum – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres effektivt procesudsug ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med sluse og undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

    • Materialer må ikke genanvendes.
    • Slutrengøring inkl. udluftning og frigivelse af arbejdsområdet. Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
    • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.