Arbejdstøj

Når der er risiko for udsættelse for asbeststøv ved nedrivning og indendørs reparations- og vedligeholdelsesarbejde eller lignende, skal der bruges særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Det kan være engangsdragt med hætte, som kasseres efter brug. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled ved at være tapet til.

Særligt arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres underfor arbejdsområdet eller under spisepauser.

Før arbejdstøjet tages af skal det rengøres fx ved støvsugning i 3-kammerslusens 1. kammer. Det rengjorte arbejdstøj tages af i slusens 2. kammer, mens man stadig har åndedrætsværn på.

Skift og efterlad arbejdssko i slusens 2. kammer, eller brug sko, evt. gummistøvler, der kan tørres af. Læs om god praksis for brug af 3 kammersluse under hygiejneforanstaltninger.

Særligt arbejdstøj og forurenet arbejdstøj skal opbevares og vaskes adskilt fra andet tøj. Transport til særlig indrettet vaskeri eller vaskested skal ske i støvtæt emballage med tydelig afmærkning af, at det kan afgive asbeststøv. Engangsdragter og skoovertræk bortskaffes som asbestholdigt affald.