Arbejdstøj

Når der er risiko for udsættelse for asbeststøv ved nedrivning, reparations- og vedligeholdelsesarbejde eller lignende, skal der bruges særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Det kan være engangsdragt med hætte, som kasseres efter brug. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled ved at være tapet til.

Særligt arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under for arbejdsområdet eller under spisepauser.

Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres fx ved støvsugning i 3-kammerslusens 1. kammer. Det rengjorte arbejdstøj tages af i slusens 2. kammer, mens man stadig har åndedrætsværn på.

Skift og efterlad arbejdssko i slusens 2. kammer, eller brug sko, evt. gummistøvler, der kan tørres af. Læs om god praksis for brug af 3 kammersluse under hygiejneforanstaltninger.

Særligt arbejdstøj og forurenet arbejdstøj skal opbevares og vaskes adskilt fra andet tøj. Transport til særlig indrettet vaskeri eller vaskested skal ske i støvtæt emballage med tydelig afmærkning af, at det kan afgive asbeststøv. Engangsdragter og skoovertræk bortskaffes som asbestholdigt affald.

Der er ikke krav om særligt arbejdstøj ved asbestarbejde med lavt støvniveau, det vil sige, hvor udsættelsen er sporadisk og af svag intensitet, grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet, og arbejdet udføres som:

  • Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
  • Fjernelse af ubeskadiget materiale uden ødelæggelse heraf, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice.
  • Indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
  • Overvågning og kontrol af luften samt indsamling og analyse af prøver for at fastslå, om et givent materiale indeholder asbest.