Faktaark

Bølgeplader – lavt støvniveau

Anvendelse
 • Anvendt som tag- og vægbeklædning samt rækværker til altaner.
 • For det meste udendørs, men det forekommer også indendørs fx i sportshaller.
 • Kan også findes med nyt tag lagt ovenpå.
Omfang Stort.
Periode Fra 1928 til 1986 – dog grå indtil 1988
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, sortblå, rød, grøn, rødbrun og mokka.
 • Hård jævn overflade, bagsiden som regel vaffelmønstret.
 • Indeholder ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger
 • Fælles for de cementbundne plader er, at de er skruet fast og derfor som oftest kan fjernes i ”hel” tilstand.
 • Plader fra Dansk Eternitfabrik er forsynet med et produktionsnummer, der oplyser om de indeholder asbest.
 • Hvis nummeret starter med ”4” eller ”5” er pladerne fri for asbest. Vær opmærksom på, at der kan være udenlandske plader, som ikke kan bestemmes ud fra dette nummer.
 • Skal du indsætte en lufthætte eller et vindue eller lave gennemføringer fx til antenner skal den enkelte plade udskiftes.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af bølgeplader og plane plader af asbestcement – sådan gør du!

Kun ved opgaver, hvor pladerne kan fjernes i ”hel” tilstand, uden at de knækker eller knuses, kan der tages forholdsregler som for asbestarbejde med lavt støvniveau.

Opgaver med lavt støvniveau (hele og ubeskadigede plader samt plader med gamle revner, med mindre de knækker under nedtagningen):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

 • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Som afslutning på arbejdet:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.