Faktaark

Bølgeplader

Anvendelse
 • Anvendt som tag- og vægbeklædning samt rækværker til altaner.
 • For det meste udendørs, men det forekommer også indendørs fx i sportshaller.
 • Kan også findes med nyt tag lagt ovenpå.
Omfang Stort.
Periode Fra 1928 til 1986 – dog grå indtil 1988
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, sortblå, rød, grøn, rødbrun og mokka.
 • Hård jævn overflade, bagsiden som regel vaffelmønstret.
 • Indeholder ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger
 • Fælles for de cementbundne plader er, at de er skruet fast og derfor som oftest kan fjernes i ”hel” tilstand.
 • Plader fra Dansk Eternitfabrik er forsynet med et produktionsnummer, der oplyser om de indeholder asbest.
 • Hvis nummeret starter med ”4” eller ”5” er pladerne fri for asbest. Vær opmærksom på, at der kan være udenlandske plader, som ikke kan bestemmes ud fra dette nummer.
 • Skal du indsætte en lufthætte eller et vindue eller lave gennemføringer fx til antenner skal den enkelte plade udskiftes.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af bølgeplader og plane plader af asbestcement – sådan gør du!

Nedtagning af bølgeplader kan som udgangspunkt kun udføres som asbestarbejde med lavt støvniveau, hvis pladerne kan nedtages hele. Hvis pladerne knækker eller knuses under nedtagningen, skal der tages forholdsregler som beskrevet i dette faktaark.

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Ved nedrivning og fjernelse af asbestholdige bølgeplader kan det være vanskeligt at skabe støvtæt afskærmning med undertryk. Når pladerne forsigtigt løsnes, skal der mindst træffes følgende foranstaltninger:

 • Afdækning med plast under spær, hvor dette kan lade sig gøre. Der anvendes plastik, som er mindst 0,15-0,2 mm tyk.
 • Afdækning af stillads ved tagfod med plast.
 • Befugtning af tagfladen.
 • Fjern mindre arealer ad gangen.
 • Affald: Pladerne henlægges hele og behandles forsigtigt.
 • Løbende oprydning og rengøring.
 • Grundig slutrengøring med støvsugning af stillads og alle flader på tagkonstruktionen, i tagrum m.v., der ikke har været effektivt afskærmet fra asbestarbejdet.

Kan arbejdet ikke udføres uden brug af maskiner, skal der etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk.

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.