Faktaark

Bølgeplader

Anvendelse
 • Anvendt som tag- og vægbeklædning samt rækværker til altaner.
 • For det meste udendørs, men det forekommer også indendørs fx i sportshaller.
 • Kan også findes med nyt tag lagt ovenpå.
Omfang Stort.
Periode Fra 1928 til 1986 – dog grå indtil 1988
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, sortblå, rød, grøn, rødbrun og mokka.
 • Hård jævn overflade, bagsiden som regel vaffelmønstret.
 • Indeholder ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger
 • Fælles for de cementbundne plader er, at de er skruet fast og derfor som oftest kan fjernes i ”hel” tilstand.
 • Pladerne er forsynet med et produktionsnummer, der oplyser om de indeholder asbest.
 • Hvis nummeret starter med ”4” er pladerne fri for asbest.
 • Skal du indsætte en lufthætte eller et vindue eller lave gennemføringer fx til antenner skal den enkelte plade udskiftes.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af bølgeplader og plane plader af asbestcement – sådan gør du!

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

 • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i
tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.