Faktaark

Eternit sålbænke – mindre støvende arbejde

Anvendelse Afdækning af murfalse, ofte tilpasset standardvinduer
Omfang Stort.
Periode Ca. 1965 til 1985.
Beskrivelse
  • Ses i farverne grå og sort.
  • Hård og jævn overflade.
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger I forbindelse med udskiftning af vinduer, ombygningsarbejde og nedrivning skal man være opmærksom på “tilbehøret”
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af sålbænke – sådan gør du!

Ved opgaver, hvor elementerne kan fjernes i ”hel” tilstand, uden at de knækker eller knuses, kan der tages forholdsregler som for mindre støvende arbejde.

Mindre støvende opgaver (hele og ubeskadigede elementer samt elementer med gamle revner, med mindre de knækker under nedtagningen):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • Arbejdsplan: støvsvage metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring.

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.