Faktaark

Eternit sålbænke

Anvendelse
  • Afdækning af murfalse, ofte tilpasset standardvinduer
Omfang Stort.
Periode Ca. 1965 til 1985.
Beskrivelse
  • Ses i farverne grå og sort.
  • Hård og jævn overflade.
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger I forbindelse med udskiftning af vinduer, ombygningsarbejde og nedrivning skal man være opmærksom på “tilbehøret”
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af sålbænke – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.