Faktaark

Eternit sålbænke

Anvendelse
  • Afdækning af murfalse, ofte tilpasset standardvinduer
Omfang Stort.
Periode Ca. 1965 til 1985.
Beskrivelse
  • Ses i farverne grå og sort.
  • Hård og jævn overflade.
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger I forbindelse med udskiftning af vinduer, ombygningsarbejde og nedrivning skal man være opmærksom på “tilbehøret”
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af sålbænke – sådan gør du!

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i
tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.