Faktaark

Fliseklæb

Lip
Alfix
Pukkila

Anvendelse Til fliseopsætning i badeværelser og køkkener samt industrier som slagterier og mejerier.
Omfang Meget stort.
Periode Frem til ca. 1977
Beskrivelse
  • Variabel tykkelse, gråhvid.
  • Vandfast.
  • Pulvermørtel tilsat asbest.
Bemærkninger Det er ikke muligt med øjet at se, om der er asbest i en fliseklæb. Hvis fliserne er opsat i den periode, hvor der blev brugt asbest, men der i øvrigt ikke foreligger oplysninger om hvilket produkt, er der mistanke om asbest. Med mindre en analyse af materialet kan udelukke, at der er asbest i fliseklæben, skal arbejdet udføres efter retningslinjerne herunder.
Generelt om asbest

Sådan gør du!

Nedrivning/afstripning af:

  • asbestgulve af fliser, sat med asbestholdig fliseklæb
  • fliser opsat med asbestholdig fliseklæb

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.