Faktaark

Fliseklæbere

Anvendelse
  • Til fliseopsætning i badeværelser og køkkener samt industrier som slagterier og mejerier.
Omfang Meget stort.
Periode Alfix 1963-75, Lip 1968-1979, Pukkila 1962-75, Ceresit – 1979.
Beskrivelse
  • Variabel tykkelse, gråhvid.
  • Vandfast.
  • Pulvermørtel tilsat asbest.
Bemærkninger Kan i sagens natur være vanskeligt at se, om der er asbest bag opsatte fliser. Bygherren bør derfor oplyse, hvornår fliserne er sat op og hvilket produkt der er anvendt eller de oprindelige byggebeskrivelser må undersøges. Hvis fliserne er opsat i den periode hvor der blev brugt asbest, men der i øvrigt ikke foreligger oplysninger om hvilket produkt, anbefales det at få analyseret materialet.
Generelt om asbest

 

Sådan gør du!

Nedrivning/afstripning af:

  • asbestgulve af fliser, sat med asbestholdig fliseklæb
  • fliser opsat med asbestholdig fliseklæb

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.