Forundersøgelser_billede 3_indkapsling på varmerør