Faktaark

Fuge- og spartelmasse

Fuge- og spartelmasse
Gulvspartel
Vinduesfuger

Anvendelse
  • Spartelmasse og til samlinger mellem betonelementer (Sikadur 31)
  • Slidlag på gulve (Sikadur 41)
  • Elastiske vinduesfuger
Omfang Begrænset
Periode Til 1979
Beskrivelse
  • Hård spartelmasse
  • Elastiske fuger
Bemærkninger
Generelt om asbest

Indgreb i fuger og spartlede overflader med asbest – sådan gør du!

Inden arbejde begynder, hvor der gøres indgreb i fuger eller spartlede overflader med asbest fx rillefræsning med henblik på at lægge kabler ind, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Yderligere sikkerhedsforhold skal overholdes:

Er der risiko for at asbeststøv spredes til omgivelserne, selvom der er etableret udsug på mekanisk drevne værktøjer og befugtning, skal der træffes yderligere foranstaltninger, som kan opsamle støvet. Det kan fx være afskærmning, ventilation, og hvis nødvendigt undertryk i arbejdsområdet. Ved nedrivning eller fjernelse af asbest skal der etableres afskærmning med undertryk og sluse.

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.