Grænseværdi og målinger

Grænseværdien for asbest er 0,1 f/ml (fibre pr. milliliter luft). Der kommer nemt mere støv i luften end grænseværdien.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt grænseværdien er overholdt, skal der foretages at grænseværdien overskrides, fx ved indendørs nedrivningsarbejde.

Grænseværdien overholdes normalt ved:

  • Kortvarige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestcement, fx ud spartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning
  • Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen, fx nedtagning af hele asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord
  • Arbejde med indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, fx inddækning af asbestholdige tagplader ved støvsvage arbejdsmetoder
  • Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest.

De folk, som direkte arbejder med det asbestholdige materiale, er selvfølgelig mest udsatte. Men andre på byggepladsen kan komme til at indånde støvet, hvis ikke arbejdet er koordineret og beskrevet eller sikkerhedsforanstaltningerne er utilstrækkelige. Generelle sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i det følgende.