Grænseværdi

Grænseværdien for asbest er 0,003 f/ml (fibre pr. milliliter luft). Der kommer nemt mere støv i luften end grænseværdien, og derfor skal arbejdsmetoder og foranstaltninger vælges, så der sker mindst mulig støvudvikling og spredning af støv. Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at grænseværdien er overholdt, hvis forureningen kan begrænses yderligere fx med rengøring og ventilation.

De folk, som direkte arbejder med det asbestholdige materiale, er selvfølgelig i størst risiko for at blive udsat. Men andre på byggepladsen kan komme til at indånde støvet, hvis arbejdet ikke er koordineret eller sikkerhedsforanstaltningerne er utilstrækkelige.

Ved arbejde, som kun medfører risiko for kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, og hvor påvirkningen vurderes klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften, gælder krav om anmeldelse til Arbejdstilsynet kun for indvendigt nedrivningsarbejde, og der er ikke krav om helbredsundersøgelser og protokol. Det gælder følgende arbejde: 

  • Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er let smuldrende.
  • Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestmateriale, uden at materialet ødelægges under nedtagningen, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice. 
  • Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
  • Arbejde med overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver for at fastslå, om et givet materiale indeholder asbest.