Faktaark

Gulvbelægninger

Støbegulve (magnesitgulve) samt vinylbelægninger.
Durac.
Decolite.
Kremotex.
Dermas.
Panter.
Linotol.
Conchita-Aquanon (vinyl).

Anvendelse
  • I badeværelser, på trapper, i industri- og kontorbygninger.
Omfang Stort.
Periode 1920 til 1980, især fra 1930 til 1970 (vinyl fra 1965).
Beskrivelse
  • Magnesit eller vinyl (PVC). Mange farver og marmoreringer, hård, blank overflade. Fugefri, slidstærk, elastisk og sej.
  • Magnesit indeholder op til 30 % asbest.
  • Vinylbelægninger på et underlag af imprægneret asbestkarton.
  • Lim, gulvspartel og undergulv kan også indeholde asbest.
Bemærkninger
Generelt om asbest

Nedrivning/afstripning af asbestgulve – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres effektivt procesudsug ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med sluse og undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring inkl. udluftning og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.