Hvor findes asbest

Asbestholdige byggematerialer er tidligere blevet brugt i stor udstrækning. Man kan med en vis sikkerhed gå ud fra, at der i alle bygninger, som er opført før slutningen af 1980’erne findes asbest et eller flere steder. Ved nedrivninger og ved de fleste reparationsarbejder og ombygninger er der en risiko for at komme i kontakt med asbest.

Asbestholdige materialer har været forbudt siden midten af 1980erne. Siden er der i mange tilfælde lavet indkapsling eller forsegling af asbesten. Du kan derfor også støde på asbest, hvor du ikke forventer det, fx under forsegling af loftplader eller på rør hvor asbestisoleringen “gemmer sig” under et yderligere lag mineraluldsisolering.
Det kan være svært at genkende nogle typer asbestholdigt materiale. Derfor er det vigtigt at kende til bygningens historie og få det nærmere undersøgt, spørg eventuelt bygherren. Spørg også, om der er viden om at, asbesten er fjernet, indkapslet eller forseglet under tidligere renovering.

Samlet liste over byggematerialer indeholdende asbest.

Gammel asbestcement Isoleringer Pakninger Andre gamle produkter
Isolerings- arbejdere Rør og beholdere
Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler
Kedler
Ovne
Asbestpuder på turbiner og motorer
VVS Jordledninger
Udluftning/ ventilationsrør i asbestcement o.l.
Kanaler til fjernvarme
Skifertage o.l.
Rør og beholdere
Oppudsede ventiler/- varmevekslere/- rørbøjninger Røgkanaler
Kedler
Ovne
Bundne:
Rørpakninger Højtrykspakninger
Pumper
Ventiler
Kemiske procesanlæg

Ubundne: Kedler/varmtvands- beholdere
Oliefyr
Dæksler Væskeudskillere Eksplosionsklapper

Gasradiatorer (pakninger, aftræksrør, bagbeklæd- ning)
Elektrikere Brandsikker kabel- gennemføring Gennemføringer i asbest- cementplader Loftplader Brandkabler med orange plastkappe
Isolering af elskabe Asbestpap ved ældre el- varmelegemer
Snedkere, tømrere og gulvlæggere Asbestcementplader o.l. til tage og facader Loft- og vægbeklædning
Aftrækskanaler
Blomsterkasser
Sålbænke
Afstripning af asbest- gulve (magnesit)
Spartelmasse
Vinylfliser
Jord- og beton Asbestcement på tage, facader, vægge og lofter
Armeringer i tagpap
Affaldsskakter
Ventilations- og varme- kanaler
Fyr- og boilerrum Spartelmasse
Asbestgulv
Malere Afrensning og højtryks- rensning af asbest- cementtage
Spartling på asbestholdige vægge og lofter
Kit Fuge- og spartelmasse
Murere Sålbænke
Murafdækning
Fliseklæber
Asbestgulv (magnesit)
Nedrivere Alle områder der er nævnt i øvrigt i skemaet under andre faggrupper