Hygiejneforanstaltninger ved arbejde med asbest

Ved asbestarbejde skal der altid være adgang til lokaler, hvor arbejdstøj og dagligtøj opbevares hver for sig (et snavset og et rent område).

Der skal være håndvask med varmt og kold vand samt bruserum.

Der skal være et særskilt spiserum.

Ved støvende arbejde, som indvendig nedrivning og nedtagning af asbestholdige cementskiferplader, skal baderum desuden ligge mellem det snavsede og det rene omklædningsrum. Færdsel må kun ske gennem badet, som skal benyttes.

Badet skal benyttes ved pauser og ved arbejdstidsophør.

God praksis ved brug af 3-kammersluse

3-kammerslusen skal sikre, at asbeststøv bliver inde i arbejdsområdet:

  • Støvsug synligt støv af dragt, fodtøj og personlige værnemidler i arbejdsområdet.
  • Støvsug grundigt fodtøj, dragt og personlige værnemidler, herunder udvendig side af åndedrætsværnet i slusens 1. kammer. Montér et støvsugermundstykke med en børste.
  • Tag dragt og fodtøj af i slusens 2. kammer. Kasser eengangsdragter som asbestaffald. Tør åndedrætsværn og fodtøj grundigt af med vådservietter.
  • Tag åndedrætsværn af i slusens 3. kammer.
  • Slusen rengøres dagligt med H-mærket støvsuger. Rengøring af slusen skal ske med personlige værnemidler.
  • Affald, værktøj og materialer emballeres i kraftige plastikposer, der lukkes lufttæt med gul tape mærket med ”Asbest”. Det bæres ud, når arbejdsområdet er rengjort. Hvis det er nødvendigt at fjerne affald, værktøj eller materialer, mens arbejdet står på, skal det emballeres på samme måde, og emballagen rengøres i slusen.