Hygiejneforanstaltninger

På arbejdssteder, hvor der udføres asbestarbejde, skal der være adgang til to separate omklædningsrum ét til dagligt tøj (rent) og ét til personlige værnemidler og arbejdstøj (urent), og der skal være et baderum imellem det rene og det urene omklædningsrum. Færdsel mellem de to omklædningsrum må kun ske gennem badet, som skal benyttes.

Ved asbestarbejde med lavt støvniveau (se definition i afsnit om Anmeldelse til Arbejdstilsynet eller Protokol og helbredsundersøgelser) er der dog ikke krav om separate omklædningsrum med bad imellem.

Der skal være håndvask med varmt og koldt vand samt bruserum.

På arbejdssteder, hvor der udføres arbejde med asbest og asbestholdige materialer, herunder rengøring for asbeststøv, eller hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv, skal der være et særskilt spiserum. Det er ikke tilladt at ryge, spise eller drikke i arbejdsområdet.

Badet skal benyttes ved pauser og ved arbejdstidsophør.

God praksis ved brug af 3-kammersluse

3-kammerslusen skal sikre, at asbeststøv bliver inde i arbejdsområdet:

  • Støvsug synligt støv af dragt, fodtøj og personlige værnemidler i arbejdsområdet.
  • Støvsug grundigt fodtøj, dragt og personlige værnemidler, herunder udvendig side af åndedrætsværnet i slusens 1. kammer. Montér et støvsugermundstykke med en børste.
  • Tag dragt og fodtøj af i slusens 2. kammer. Kasser eengangsdragter som asbestaffald. Tør åndedrætsværn og fodtøj grundigt af med vådservietter.
  • Tag åndedrætsværn af i slusens 3. kammer.
  • Slusen rengøres dagligt med H-mærket støvsuger. Rengøring af slusen skal ske med personlige værnemidler.
  • Affald, værktøj og materialer emballeres i kraftige plastikposer (0,095 mm tyk), der lukkes lufttæt med gul tape mærket med ”Asbest”. Det bæres ud, når arbejdsområdet er rengjort. Hvis det er nødvendigt at fjerne affald, værktøj eller materialer, mens arbejdet står på, skal det emballeres på samme måde, og emballagen rengøres i slusen.