Faktaark

Indendørs arbejde på loftrum – sådan gør du!

På loftrum kan der forekomme asbestfibre på gulve, konstruktioner og isolering m.m., hvis tagbeklædningen består af asbestholdige materialer, og der ikke er undertag eller lignende, der isolerer asbesttaget fra loftrummet.

Mindre reparationer – mindre støvende arbejde

Hvis arbejdet blot består i mindre reparation af installationer og rørsystemer (uden asbest) på loftrummet, er der ikke tale om decideret asbestarbejde, og følgende sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes:

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • De beskæftigede skal have en instruktion, hvordan arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Registrering i virksomhedens asbestprotokol.

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed