Faktaark

Kiselgur og teknisk isolering – I villaer og lignende bygninger

Anvendelse
 • Varmeisolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur eller magnesiablandinger.
 • Isolering af varmerør, hvor isoleringsmaterialet er asbest.
Omfang Meget stort.
Periode Frem til 1973 samt i mindre omfang til 1979.
Beskrivelse
 • Isoleringen i bøjninger m.v. er normalt udført med pap og lærred, ofte hvidmalet.
 • Pappen kan være asbestpap.
 • Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til mineraluldsisolering, der oftest giver efter ved tryk.
Bemærkninger
 • Kiselgur der indeholder asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere. Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre.
 • Asbestisoleringen findes ofte på gamle installationer i loftrum eller krybekældre.
 • Asbestpap ses på lige rørstrækninger. Ofte er der uden på asbestisoleringen lagt et nyt lag mineraluld, derefter et lag pap og yderst et lag lærred.
Generelt om asbest

 

Sådan gør du

Indendørs arbejde med nedtagning/udskiftning af:

 • varmtvandsbeholdere
 • kedler
 • rørbøjninger og lige rør
 • ventiler med oppudset isolering

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

Posemetoden

Der er udviklet pakkeløsninger til asbestsanering af rørbøjninger og endebunde, som typisk findes i fyrrum i villaer. Pakken kan fx indeholde følgende ting: To poser til nedtagning af endebunde, to poser til nedtagning af rørbøjninger (en pose pr. to rørbøjninger), bomuldshandsker, rensevæske, stålsvamp, klud, spændebånd, engangsdragt, P2maske, asbestaffaldssæk, advarselsskilt samt instruktion.

Derudover skal der bruges en støvsuger med absolutfilter, vandtåge-sprøjte (blomsterforstøver) og saks.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

De viste sikkerhedsforanstaltninger er af vejledende karakter. I hver enkelt arbejdssituation skal der foretages en konkret vurdering af arbejdets karakter, og hvorvidt de valgte sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelig for den konkrete opgave.

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Velfærdsforanstaltninger

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand

Støvende asbestaffald

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.