Faktaark

Maling og puds

Facademaling
Puds
Sokkelpuds
Gulvmaling
Vægmaling
Maling på installationer

Anvendelse Især på facader og installationer, men findes også indvendigt på gulve og vægge, hvor der har været et ønske om en brandhæmmende overflade.
Omfang Stort
Periode
 • Kenitex: Fra 1961 til 1981
 • Fiber Tex-Cote: Ukendt
 • Andre produkter: Ukendt
Beskrivelse
 • Facademaling: Kenitex, Fiber Tex-cote m.fl.
 • Kenitex: 5-10% asbest
 • Andre malinger og fyld i malinger
 • Flere farver
 • Grove, fine og glatte overflader
Bemærkninger
Generelt om asbest

Indgreb i malede eller pudsede overflader med asbest – sådan gør du!

Inden arbejde begynder, hvor der gøres indgreb i malede eller pudsede overflader med asbest fx rillefræsning med henblik på at lægge kabler ind, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Yderligere sikkerhedsforhold skal overholdes:

Er der risiko for at asbeststøv spredes til omgivelserne, selvom der er etableret udsug på mekanisk drevne værktøjer og befugtning, skal der træffes yderligere foranstaltninger, som kan opsamle støvet. Det kan fx være afskærmning, ventilation, og hvis nødvendigt undertryk i arbejdsområdet. Ved nedrivning eller fjernelse af asbest skal der etableres afskærmning med undertryk og sluse.

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.