Faktaark

Oprydning efter brande og storme
Indendørs asbestarbejde – sådan gør du!

Ved arbejde med oprydning og genopbygning efter brande og storme, kan der forekomme asbest fra mange kilder i bygningen eller konstruktionen.

Asbestholdige materialer vil ofte være i en sådan stand, at de i tør tilstand kan afgive store mængder støv under håndteringen.

Sikkerhedsprocedurer ved sådanne arbejdsopgaver fastlægges ud fra resultatet af en forundersøgelse om forekomst af asbest. Konstateres der asbest, præciseres materialernes tilstand og mulige støvafgivelse.

Afhængig af hvad forundersøgelsen viser følges følgende procedurer:

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Hvis materialerne håndteres i våd tilstand, bruges foranstaltninger som ved mindre støvende indendørs arbejde.

Mindre støvende arbejde/ våde materialer

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Der skal her være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand.

Ved støvende opgaver

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.