Faktaark

Plane eternitplader – indendørs asbestarbejde

Cementbundne plane plader fx fra Dansk Eternit eller NV Eternit normalt 120X240cm.
Eternit facadepladetype A.
Eternit Massiv.
Eternit Struktur.
Eternit Glasal.

Anvendelse Anvendt som brystningsplader i vinduespartier, som loft- og vægbeklædning, herunder gavlbeklædning. Blev anvendt uden- og indendørs. Desuden facader, tagudhæng og altaner. Eternit Glasal også som skabs- og dørbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Ca. 1963 til 1986.
Beskrivelse
  • Ses i farverne grå, hvid og sort.
  • Hård og jævn overflade, retsiden let afpudset (Glasal med påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje).
  • Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger Pladerne er skruet fast til underlaget med galvaniserede rundhovedede skruer med en blyskive. De kan i nogle tilfælde skrues løs og fjernes i hel tilstand. Hvis det er nødvendigt at anvende et lille koben for at løsne pladerne, skal man være opmærksom på, at pladerne let knækker.
Generelt om asbest

Nedrivning/afstripning af hele lofter og vægbeklædning med asbest – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres effektivt procesudsug ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med sluse og undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring inkl. udluftning frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.