Faktaark

Plane perforerede plader – cement – indendørs asbestarbejde

Asbestplader type A (Asmussen & Weber).
Perforeret Internit og Cellperforit (Dansk Eternit Fabrik).
Ikasbest (Ikas).
Dæmpasbest 90/121 (Dæmpa).

Anvendelse Som lofts- og vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Type A:1957-1975, Ikasbest: 1957-1980, Internit: 1963-1979, Dæmpasbest 90/121: 1957-1973.
Beskrivelse
  • Asbestcementplade , evt. leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld.
  • Leveret ubehandlet grå eller malet i forskellige farver. Internit grågul.
  • Hård og jævn overflade.
  • Indeholder ca. 76% cement, 15 % cellulosefibre og 9% asbest.
Bemærkninger Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker.
Generelt om asbest

Nedrivning/afstripning af hele lofter og vægbeklædning med cement – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres effektivt procesudsug ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med sluse og undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring inkl. udluftning og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.