Faktaark

Plane perforerede plader – cement

Asbestplader type A (Asmussen & Weber).
Perforeret Internit og Cellperforit (Dansk Eternit Fabrik).
Ikasbest (Ikas).
Dæmpasbest 90/121 (Dæmpa).

Anvendelse Som lofts- og vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Type A:1957-1975, Ikasbest: 1957-1980, Internit: 1963-1979 Dæmpasbest 90/121 : 1957-1973.
Beskrivelse
  • Asbestcementplade , evt. leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld.
  • Leveret ubehandlet grå eller malet i forskellige farver. Internit grågul.
  • Hård og jævn overflade.
  • Indeholder ca. 76% cement, 15 % cellulosefibre og 9% asbest.
Bemærkninger Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker.
Generelt om asbest

 

Nedrivning/afstripning af hele lofter og vægbeklædning med cement – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.