Faktaark

Plane perforerede plader – Silikat

Dæmpasbest 45 (Dæmpa).
Dæmpa-deck (Dæmpa).
Dæmpa-z (Dæmpa).
Asbestolux (Dansk Eternit Fabrik).
Navilite (Dansk Eternit Fabrik) -uperforeret.
Samme produktnavne findes også som plane uperforerede plader.

Anvendelse
 • Som loftsbeklædning.
 • Navilite: Kernemateriale i branddøre og pengeskabe samt beklædning af elevatorskakter og kabelkasser.
Omfang Stort.
Periode Dæmpasbest 1957-1973, Dæmpa-Deck 1968-1977, Dæmpa-z 1962-1973, Asbestolux 1956-1976, Navilite 1964-1976.
Beskrivelse
 • Silikatpladeplade ofte leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld.
 • Leveret grundet med hvid maling samt ubehandlet grå. Asbestolux gråhvid, oftest malet.
 • Jævn overflade, affasede kanter.
 • Indeholder ca. 75% silikater og ca. 25% asbest.
Bemærkninger
 • Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker. (Dæmpasbest).
 • Dæmpa-Deck er løst oplagt i skinnesystemer og kan nedtages uden brug af værktøj
Generelt om asbest

 

Nedrivning/afstripning af hele lofter – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.