Faktaark

Plane perforerede plader – silikat – indendørs asbestarbejde

Dæmpasbest 45 (Dæmpa).
Dæmpa-deck (Dæmpa).
Dæmpa-z (Dæmpa).
Asbestolux (Dansk Eternit Fabrik).
Navilite (Dansk Eternit Fabrik) -uperforeret.

Samme produktnavne findes også som plane uperforerede plader.

Anvendelse
 • Som loftsbeklædning.
 • Navilite: Kernemateriale i branddøre og pengeskabe samt beklædning af elevatorskakter og kabelkasser.
Omfang Stort.
Periode Dæmpasbest 1957-1973, Dæmpa-Deck 1968-1977, Dæmpa-z 1962-1973, Asbestolux 1956-1976, Navilite 1964-1976.
Beskrivelse
 • Silikatpladeplade ofte leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld.
 • Leveret grundet med hvid maling samt ubehandlet grå. Asbestolux gråhvid, oftest malet.
 • Jævn overflade, affasede kanter.
 • Indeholder ca. 75% silikater og ca. 25% asbest.
Bemærkninger
 • Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker. (Dæmpasbest).
 • Dæmpa-Deck er løst oplagt i skinnesystemer og kan nedtages uden brug af værktøj
Generelt om asbest

Nedrivning/afstripning af hele lofter – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres effektivt procesudsug ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med sluse og undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Slutrengøring inkl. udluftning og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
 • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.