Faktaark

Plane uperforerede plader – cement og træfiber – indendørs asbestarbejde

Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) – asbestcementplader med stålbelægning.
Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) – træfiberplader med asbest.

Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger
Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til 1980.
Beskrivelse
  • Pentagon blev leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) – 2 lag stål med asbestcementplade imellem.
  • Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret.
Bemærkninger Kan i nogle tilfælde skrues løs og fjernes i hel tilstand. Hvis det er nødvendigt at anvende et lille koben for at løsne pladerne, skal man være opmærksom på, at pladerne let knækker.
Generelt om asbest

Nedrivning/afstripning af hele lofter og vægbeklædning med asbest – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres effektivt procesudsug ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med sluse og undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring inkl. udluftning og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.