Faktaark

Plane uperforerede plader – cement og træfiber
Indendørs asbestarbejde

Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) – asbestcementplader med stålbelægning.
Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) – træfiberplader med asbest.

Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til 1980.
Beskrivelse
  • Pentagon blev leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) – 2 lag stål med asbestcementplade imellem.
  • Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret.
Bemærkninger Kan skrues løs
Generelt om asbest

 

Nedrivning/afstripning af hele lofter og vægbeklædning med asbest – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.