Faktaark

Plane uperforerede plader – cement og træfiber
Mindre støvende arbejde – Udendørs asbestarbejde

Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) – asbestcementplader med stålbelægning Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) – træfiberplader med asbest.

Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger
Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning, udvendig vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til 1980.
Beskrivelse
  • Pentagon leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) – 2 lag stål med asbestcementplade imellem.
  • Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret.
Bemærkninger Skruet eller sømmet fast. Pladerne skal skrues løs, eller på anden måde løsnes, så der frigives mindst muligt støv.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af plane plader af asbestcement – sådan gør du:

Ved opgaver, hvor pladerne kan fjernes i ”hel” tilstand, uden at de knækker eller knuses, kan der tages forholdsregler som for mindre støvende arbejde.

Mindre støvende opgaver (hele og ubeskadigede plader samt plader med gamle revner, med mindre de knækker under nedtagningen):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.