Faktaark

Plane uperforerede plader – cement og træfiber
Udendørs asbestarbejde

Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) – asbestcementplader med stålbelægning Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) – træfiberplader med asbest.

Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til 1980.
Beskrivelse
  • Pentagon leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) – 2 lag stål med asbestcementplade imellem.
  • Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret.
Bemærkninger Kan skrues løs
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af plane plader af asbestcement – sådan gør du:

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i
tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.