Faktaark

Plane uperforerede plader – cement og træfiber – udendørs asbestarbejde

Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) – asbestcementplader med stålbelægning Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) – træfiberplader med asbest.

Anvendelse Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butiks- og kontorbygninger
Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning, udvendig vægbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til 1980.
Beskrivelse
  • Pentagon leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål, aluminium, kobber eller andet metal) – 2 lag stål med asbestcementplade imellem.
  • Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på bagsiden, gråhvid, oftest malet eller tapetseret.
Bemærkninger Skruet eller sømmet fast. Pladerne skal skrues løs eller på anden måde løsnes, så der frigives mindst muligt støv.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af plane plader af asbestcement – sådan gør du:

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.