Faktaark

Planeternit – lavt støvniveau – udendørs asbestarbejde

Anvendelse
 • Beklædning af facader, gavle, tagudhæng, brystninger og altaner.
 • Uden- og indendørs.
 • Desuden som loft- og vægbeklædning.
 • Eternit Glasal også som skabs- og dørbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Ca. 1963 til 1986.
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, hvid og sort. Forekommer malet.
 • Hård og jævn overflade, retsiden let afpudset, som regel med vaffelmønster på bagsiden. (Glasal med påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje.)
 • Består af ca. 90% cement og 10% asbest
Bemærkninger Pladerne kan være skruet fast til underlaget med galvaniserede rundhovedede skruer med en blyskive, sømmet fast eller fastgjort til underlaget med klæber el. lign. De kan i nogle tilfælde fjernes i hel tilstand. Hvis det fx er nødvendigt at anvende et koben for at løsne pladerne, skal man være opmærksom på, at pladerne let knækker.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af brystningsplader – sådan gør du:

Kun ved opgaver, hvor pladerne kan fjernes i ”hel” tilstand, uden at de knækker eller knuses, kan der tages forholdsregler som for asbestarbejde med lavt støvniveau.

Opgaver med lavt støvniveau (hele og ubeskadigede plader samt plader med gamle revner, med mindre de knækker under nedtagningen):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

 • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Som afslutning på arbejdet:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.