Faktaark

Planeternit

Anvendelse
 • Anvendt som brystningsplader i vinduespartier, som loft- og vægbeklædning, herunder gavlbeklædning.
 • Blev anvendt uden- og indendørs.
 • Desuden facader, tagudhæng og altaner.
 • Eternit Glasal også som skabs- og dørbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Ca. 1963 til 1986.
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, hvid og sort.
 • Hård og jævn overflade, retsiden let afpudset (Glasal med påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje).
 • Består af ca. 90% cement og 10% asbest
Bemærkninger
 • Pladerne er skruet fast til underlaget med galvaniserede rundhovedede skruer med en blyskive. De kan derfor som oftest fjernes i hel tilstand.
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af bølgeplader og brystningsplader – sådan gør du:

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

 • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i
tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.