Faktaark

Planeternit – udendørs asbestarbejde

Anvendelse
 • Beklædning af facader, gavle, tagudhæng, brystninger og altaner.
 • Uden- og indendørs.
 • Desuden som loft- og vægbeklædning.
 • Eternit Glasal også som skabs- og dørbeklædning.
Omfang Stort.
Periode Ca. 1963 til 1986.
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, hvid og sort. Forekommer malet.
 • Hård og jævn overflade, retsiden let afpudset, som regel med vaffelmønster på bagsiden. (Glasal med påbrændt farvet overflade af mineralsk emalje.)
 • Består af ca. 90% cement og 10% asbest
Bemærkninger
 • Pladerne kan være skruet fast til underlaget med galvaniserede rundhovedede skruer med en blyskive, sømmet fast eller fastgjort til underlaget med klæber el. lign. De kan i nogle tilfælde fjernes i hel tilstand. Hvis det fx er nødvendigt at anvende et koben for at løsne pladerne, skal man være opmærksom på, at pladerne let knækker.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af brystningsplader – sådan gør du:

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.