Protokol

Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol. Heri skal der stå, hvordan de hver især har arbejdet med asbest – og hvor længe. Og hvis det er kendt, også hvilken type asbest der er arbejdet med.

Protokollen skal ikke indeholde lægelige oplysninger.

Hvis virksomhedens egen arbejdsplan angiver, hvilke ansatte der er på den pågældende asbestopgave, kan plan(erne) bevares som register over ansatte. Den ansatte har ret til at læse sin egen protokol. Arbejdstilsynet og læger har ret til at se protokollen. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år efter arbejdets afslutning. Ved ophør i firmaet skal den ansatte have udleveret en kopi af sin protokol. Hvis firmaet lukker, skal protokollen overdrages til Arbejdstilsynet.

– Fungerer ikke godt på mobil –

Læs mere om protokollen og se forslag til skabelon for asbest-protokollen (word)

Helbredsundersøgelse
Ansatte skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de begynder at arbejde med asbest. Det er frivilligt, om de vil gennemgå undersøgelsen. Derudover skal ansatte have adgang til en helbredsundersøgelse mindst hvert tredje år, så længe de er udsat for asbest.

Arbejdsgiveren betaler for undersøgelserne, og de foregår normalt i arbejdstiden. Lægen sender efter undersøgelsen en erklæring til Arbejdstilsynet og en orientering til den ansatte. De lægelige oplysninger er ikke tilgængelige for arbejdsgiveren.