Faktaark

Cementskiferplader

Cementskiferplader fx fra Dansk Eternit normalt 30x60cm.

Anvendelse Blev anvendt som tag- og vægbeklædning, samt i nogle tilfælde som udhængsbeklædning fx stern
Omfang Stort.
Periode Ca. 1930 til 1986.
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, sortblå, rød og grøn.
 • Hård og jævn overflade.
 • Består af ca. 90% cement og 10 % asbest.
Bemærkninger
 • Pladerne er sømmet og/eller klæbet fast.
 • Kan ikke fjernes i hel tilstand, da de knækker.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af tagplader af cementskifer, der indeholder asbest – sådan gør du!

Fordi det i praksis er umuligt at fjerne asbestholdige cementskiferplader, uden at de knækker eller knuses, bør sådant arbejde kun udføres af virksomheder, der har specialiseret sig i fjernelse af asbest.

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Yderligere sikkerhedsforhold skal overholdes:

Ved nedrivning og fjernelse af asbestholdige cementskifertagplader kan det være vanskeligt at skabe støvtæt afskærmning med undertryk. Når pladerne forsigtigt løsnes, skal der mindst træffes følgende foranstaltninger:

 • Afdækning med plast under spær, hvor dette kan lade sig gøre. Der anvendes plastik, som er mindst 0,15-0,2 mm tyk.
 • Afdækning af stillads ved tagfod med plast.
 • Befugtning af tagfladen.
 • Fjern mindre arealer ad gangen.
 • Affald emballeres tætsluttende.
 • Løbende oprydning og rengøring.
 • Grundig slutrengøring med støvsugning af stillads og alle flader på tagkonstruktionen, i tagrum m.v., der ikke har været effektivt afskærmet fra asbestarbejdet.

Kan arbejdet ikke udføres uden brug af maskiner, skal der etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk.

Støvende asbestaffald skal løbende befugtes og indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Som afslutning på arbejdet:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
 • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.