Faktaark

Skiferplader

Cementbundne “Skiferplader” fx fra Dansk Eternit normalt 30x60cm.

Anvendelse Blev anvendt som tag- og vægbeklædning, samt i nogle tilfælde som udhængsbeklædning fx stern
Omfang Stort.
Periode Ca. 1930 til 1986.
Beskrivelse
 • Ses i farverne grå, sortblå, rød og grøn.
 • Hård og jævn overflade.
 • Består af ca. 90% cement og 10 % asbest.
Bemærkninger
 • Pladerne er sømmet og/eller klæbet fast.
 • Vanskelige at fjerne i hel tilstand, da de ofte knækker.
 • Hvis pladerne kan fjernes uden at de knækker, kan man undgå befugtning og særlig instruktion samt asbestvogn med to omklædningsrum adskilt med et bad.
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning aftagplader af skifer der indeholder asbest – sådan gør du!

Støvende opgaver:

Fjernelse af asbestholdige skifertagplader betragtes som støvende arbejde, fordi
det i praksis er umuligt at fjerne pladerne uden at de knækker eller knuses. Sådant
arbejde bør derfor kun udføres af virksomheder der har specialiseret sig i fjernelse
af asbest.

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Yderligere sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres

Ved fjernelse af asbestholdige skifertagplader, vil man i praksis ikke kunne lave en
støvtæt afskærmning. Derfor træffes følgende foranstaltninger:

 • Afdækning med plast under spær, hvor dette kan lade sig gøre.
 • Afdækning af stillads ved tagfod med plast.
 • Befugtning af tagfladen
 • Fjern mindre arealer ad gangen
 • Løbende oprydning og rengøring

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape
og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.