Faktaark

Tagpap

Anvendelse
  • Tagdækning
Omfang Stort.
Periode 1965-1980.
Beskrivelse
  • Ligner almindeligt tagpap.
  • Vandtæt og sej.
  • Tilsat ca. 3% asbest i yderlag.
Bemærkninger Asbestfibre er bundet til tagpappen via bitumen, som forbliver klæbrig. Derfor betragtes arbejde med fjernelse af asbestholdigt tagpap som mindre støvende.
Generelt om asbest

 

Demontering/udskiftning af tagpap  – sådan gør du!

Mindre støvende opgaver (hele og revnede stykker):

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i
tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Efter arbejdet er udført

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.