Faktaark

Tagpap

Anvendelse Tagdækning
Omfang Stort.
Periode 1965-1980.
Beskrivelse
  • Ligner almindeligt tagpap.
  • Vandtæt og sej.
  • Tilsat ca. 3% asbest i yderlag.
Bemærkninger Asbestfibre er bundet til tagpappen via bitumen, som forbliver klæbrig.
Generelt om asbest

Demontering/udskiftning af tagpap  – sådan gør du!

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

  • Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand, der skal benyttes. Arbejdstøj og daglig tøj skal opbevares adskilt.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal være egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter til rådighed, som skal anvendes, hvis der er risiko for asbeststøv Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Som afslutning på arbejdet:

  • Materialer må ikke genanvendes.
  • Slutrengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
  • Asbestaffald fjernes, emballeres og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.