Faktaark

Tekstiler – I boilerrum og varmecentraler

Asbestklæde, -plade, -bændel og -tape

Anvendelse
 • Blev anvendt som isolering af rør, kanaler, kedler. Tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm., isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler. Pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger, forplade i ovne og pejse.
 • Brandtæpper. Indvendigt i ventilationsanlæg.
 • Brandsikring af gulve.
 • Pakninger af asbestklæde imprægneret med gummi.
 • Også som vægbeklædning ved kakkelovne, brændeovne, gaskogeplader og gaskomfurer.
Omfang Tekstilerne blev anvendt i et meget stort omfang.
Periode 1920 til 1980.
Beskrivelse
 • Ligner glasfibervæv, vævet, flettet overflade.
 • Standardmaterialer hvidt/gråt.
 • Indeholder 75-99% asbest
Bemærkninger Selv om de blev anvendt i små mængder ad gangen, skal fjernelsen foregå under særlige forhold da det er meget støvende materiale.
Generelt om asbest

 

Sådan gør du

Indendørs arbejde med nedtagning/udskiftning af:

 • varmtvandsbeholdere
 • kedler
 • rørbøjninger og lige rør
 • ventiler med oppudset isolering
 • kanaler
 • tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm.
 • isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler
 • pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger
 • forplade i ovne og pejse

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Sikkerhedsforanstaltninger – nedtagning og udskiftning i begrænset omfang

Ved nedtagning eller udskiftning i begrænset omfang i boilerrum og varmecentraler
følges foranstaltningerne under ‘villaer og lignende’. Sikkerhedsforanstaltninger – ved større opgaver
Ved større omfang og ved mere gennemgribende renoveringer af boilerrum og kedelcentraler, bruges følgende forholdsregler:

I boilerrum og varmecentraler skal følgende sikkerhedsforhold overholdes:

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Velfærds-foranstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og
marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.