Faktaark

Tekstiler – I villaer og lignende bygninger

Asbestklæde, -plade, -bændel og -tape

Anvendelse
 • Blev anvendt som isolering af rør, kanaler, kedler. Tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm., isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler. Pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger, forplade i ovne og pejse.
 • Brandtæpper. Indvendigt i ventilationsanlæg.
 • Brandsikring af gulve.
 • Pakninger af asbestklæde imprægneret med gummi.
 • Også som vægbeklædning ved kakkelovne, brændeovne, gaskogeplader og gaskomfurer.
Omfang Tekstilerne blev anvendt i et meget stort omfang.
Periode 1920 til 1980.
Beskrivelse
 • Ligner glasfibervæv, vævet, flettet overflade.
 • Standardmaterialer hvidt/gråt.
 • Indeholder 75-99% asbest
Bemærkninger Selv om de blev anvendt i små mængder ad gangen, skal fjernelsen foregå under særlige forhold da det er meget støvende materiale.
Generelt om asbest

 

Sådan gør du

Indendørs arbejde med nedtagning/udskiftning af:

 • varmtvandsbeholdere
 • kedler
 • rørbøjninger og lige rør
 • ventiler med oppudset isolering
 • kanaler
 • tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm.
 • isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler
 • pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger
 • forplade i ovne og pejse

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

Posemetoden

Der er udviklet pakkeløsninger til asbestsanering af rørbøjninger og endebunde, som typisk findes i fyrrum i villaer. Pakken kan fx indeholde følgende ting: To poser til nedtagning af endebunde, to poser til nedtagning af rørbøjninger (en pose pr. to rørbøjninger), bomuldshandsker, rensevæske, stålsvamp, klud, spændebånd, engangsdragt, P2maske, asbestaffaldssæk, advarselsskilt samt instruktion.

Derudover skal der bruges en støvsuger med absolutfilter, vandtåge-sprøjte (blomsterforstøver) og saks.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

De viste sikkerhedsforanstaltninger er af vejledende karakter. I hver enkelt arbejdssituation skal der foretages en konkret vurdering af arbejdets karakter, og hvorvidt de valgte sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelig for den konkrete opgave.

Der skal være åndedrætsværn med P2-filter til rådighed Der skal være støvafvisende arbejdstøj til rådighed Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres

Velfærdsforanstaltninger

Der skal være adgang til håndvask og bruser med varmt og koldt vand

Støvende asbestaffald

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.