Faktaark

Tekstiler, rørisolering m.m.

Asbestklæde, -plade, -bændel og -tape

Anvendelse
 • Blev anvendt som isolering af rør, kanaler, kedler. Tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm., isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler. Pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger, forplade i ovne og pejse.
 • Brandtæpper.
 • Indvendigt i ventilationsanlæg.
 • Brandsikring af gulve.
 • Pakninger af asbestklæde imprægneret med gummi.
 • Også som vægbeklædning ved kakkelovne, brændeovne, gaskogeplader og gaskomfurer.
Omfang Tekstilerne blev anvendt i et meget stort omfang.
Periode 1920 til 1980.
Beskrivelse
 • Ligner glasfibervæv, vævet, flettet overflade.
 • Standardmaterialer hvidt/gråt.
 • Indeholder 75-99% asbest
Bemærkninger Selv om de blev anvendt i små mængder ad gangen, skal fjernelsen foregå under særlige forhold da det er meget støvende materiale.
Generelt om asbest

Sådan gør du

Indendørs arbejde med nedtagning/udskiftning af:

 • varmtvandsbeholdere
 • kedler
 • rørbøjninger og lige rør
 • ventiler med oppudset isolering
 • kanaler
 • tætning og pakning af døre, ruder, ventiler, flanger og lemme mm.
 • isoleringsmateriale i elektriske installationer og kabler
 • pejselåger og røgrør i skorstensbøsninger
 • forplade i ovne og pejse

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.